personlig vägledning inom finans och försäkring


Välkommen till ductor.eu, en oberoende, opartisk, engagerad
och modern affärspartner inom försäkrings- och placerings-
frågor som sätter kundens önskemål och behov i fokus. Vi
arbetar med företag och privatpersoner utan geografisk
begränsning.